Uw daan in de Shraavan Maas

https://www.geef.nl/nl/doneer?charity=3137

Ram Ram Bhakta,

Binnenkort begint de Shraavan Maas. U heeft inmiddels de uitnodiging voor een maand lange programma in Ashram Shri Dutcheswar Dhaam ontvangen via de social media.

Zoals u van ons gewend bent willen wij ook dit jaar samen met u een programma maken waarbij een ieder kan meedoen en kan bijdragen aan het welzijn van de maatschappij, familie en gezin.

Dit jaar start Shraavan Maas en het programma in de Ashram op woensdag 17 juli. Iedere ochtend zullen we starten met Shiva Abhishek gevolgd door Havan. In de weekenden organiseren we ook een avond programma met Paath en Katha.

Voor deze maand lange Yagya vragen wij uw medewerking, hulp en daan. Voor de Abhishek en Havan hebben wij Havan Samahgriha, Ghee, Havanhout, Bloemen voor Mala’s, Fruit, Bhojan, water enz. nodig. Het is aan u wat u kunt en wilt doneren. Iedere vorm van donatie is welkom.

Wij hebben ook mensen nodig die in de Ashram willen helpen om te koken en schoon te maken. Neem contact met ons op zodat wij samen kunnen kijken waar uw hulp ingezet kan worden.

Wij kijken uit naar uw komst en rekenen op uw hulp zodat wij samen met u een gezegende Shraavan Maas kunnen beleven en Shiva Bhagwaanji kunnen eren en bedanken.

Ohm Namaha Shivaye

Acharya Shankar Upadhyae ji

Adres: Oukoop 12, 3626 WA Nieuwer ter Aa

Navigatieadres: Ter Aaseweg 5 te Nieuwersluis. Hier aangekomen het landweggetje 2 km doorrijden tot u bij Ashram aankomt.

Informatie:

sanatan@hotmail.nl  /  srpsan@live.nl

06-47988086 / 06-36588825 / 06-47334747

Info: https://www.geef.nl/nl/doneer?charity=3137

Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland

Bankreknr / NL16 INGB 0001 7261 38

Daan – donaties

Onze Ashram kan bestaan door de donaties die gegeven worden door de donateurs en de vele vrijwilligers die dagelijks weer hun bijdrage leveren. Naast financiële steun doneert men ook voedsel, goederen of doet men karma yoga, in Ashram helpen waar hulp nodig is.

Alle vormen van donatie is een belangrijk onderdeel voor het voortbestaan van de Ashram.

Geschriften en daan

In onze Geschriften is beschreven hoe men het inkomen dient te gebruiken om de balans in het eigen leven maar ook in de samenleving te behouden. Ons inkomen is daarvoor onderverdeeld in percentages waarbij bepaald is voor wie welk deel bedoeld is. De verdeling is als volgt:

* 10 % voor het land waarin men woont en werkt (belastingen)

* 10% voor Dharma: daan voor mandir en Pandit ( Brahman). Hij geeft ons kennis uit de Veda, doet puja voor het welzijn van de mensheid, verzorgt de diensten in een mandir. De verkregen kennis beschermt ons van het dwalen, behoed ons voor slechte daden. Juiste kennis zorgt ervoor dat we het juiste pad kiezen en daarop blijven lopen.

* 10% voor de persoonlijke verzorging

* 20% voor de toekomst; sparen

* 30% voor het huishouden en gezin

* 20% is bedoeld voor overige familie als ouders, broer/zus, vrienden ( helpen indien familie hulp nodig heeft)

Waarom daan?

Naast dat onze Geschriften het voorschrijven is zijn er ook andere redenen voor daan. Geld dat we verdienen en spullen die we in het leven kopen is volgens onze Geschriften niet zuiver. We weten niet hoe het tot stand is gekomen en in hoeveel handen het geld is geweest. De processen die plaats vinden om een voorwerp te fabriceren is beladen met negatieve energie.

Om de negatieve effecten te elimineren wordt daan gegeven en zuiveren we ons inkomen en de goederen die we verzamelen.

Onze Geschriften zeggen ook dat we verlost worden van de zonden die we begaan in onze levens (vorige levens en dit leven). In het huidig leven begaan we namelijk dagelijks 5 soorten zonden te weten:

* Tijdens het koken,

* Tijdens schoonmaken van groenten/ granen/ etenswaren

* Tijdens het afwassen en kleding wassen

* Tijdens het schoonmaken van het huis

* Tijdens het lopen, auto rijden of anderszins verplaatsen

Tijdens al deze 5 processen doden we onbewust vele levende vormen zoals bacteriën.

Om verlost te worden van deze zonden moeten we dagelijks ‘panch maha yagya’ doen, 5 soorten yagya dagelijks:

* Brahma yagya: kennis vergaren ( Geschriften bestuderen) maar ook kennis delen, wat je geleerd moet worden doorgegeven.

* Pitri yagya: dagelijks bidden voor je voorouders en je Guruji

* Deva yagya: bhagwaan ki sewa: bloemen, prasaad offeren, mantra jaap doen

* Bhoot yagya: mededogen hebben met andere levende wezens, eten geven aan dieren

* Manushya yagya: minder bedeelden te eten geven, gasten ontvangen en eten geven, ouderen eten geven.

Men kan verlossing bereiken door bovenstaande 5 yagya’s in te passen in de dagelijkse routine. Lukt dat niet dan kan men verlost worden van de 5 zonden door daan te geven in een mandir of Ashram. Van de gegeven daan in een mandir of Ashram worden goederen gekocht voor puja of maaltijd. De gekochte en gedoneerde goederen worden gekookt en geserveerd tijdens de Ashram diensten.

Aan wie moet daan worden gegeven?

Daan wordt niet aan een ieder gegeven. Onze Geschriften zeggen dat daan gegeven moet worden aan een Brahman die volgens de regels leeft. Wilt u meer weten hierover, neem dan contact op met uw Panditji.

Daan wordt vervolgens gegeven aan een mandir of Ashram. In een Ashram of mandir wordt het geld of de goederen gebruikt om de mandir of Ashram in stand te houden voor de gemeenschap. Dit is een belangrijk punt om te begrijpen. Gedoneerd geld en aarti geld wordt weer gebruikt om de vaste lasten te dragen als huur , hypotheek, gas, water, licht en puja benodigdheden voor de dagelijkse puja/aarti. De goederen die gedoneerd worden komt weer ten goede aan de gemeenschap. Hiervan worden op hoogtijdagen maaltijd gekookt en geserveerd.

Naast wat onze Geschriften zeggen is daan een belangrijke manier om het Hindoeïsme in stand te houden. Een religieuze instelling is er voor de gemeenschap en zonder de gemeenschap kan het niet bestaan.

In Nederland krijgen wij geen subsidies om een mandir of Ashram in stand te houden, dus geen subsidie voor religieuze activiteiten. Onze mening is dat we als gemeenschap in staat zijn om onze eigen kosten te dragen.

De voordelen van het geven van daan is groots; het is humaan omdat u voor uw medemens zorgt, het zuivert uw inkomen en verrijkt uw leven.

Wij nodigen u van harte uit om uw bijdrage te geven aan het voortbestaan van onze Ashram. U maakt het verschil met uw bijdrage en samen werken we aan het behoud van Hindoeïsme in de wereld.

Stichting Sanatan Dharma Nederland

Ashram Shri Dutcheswar Dhaam

Oukoop 12, 3626 AW Nieuwersluis

Navigatieadres: Ter Aaseweg 5, 3631 NB te Nieuwersluis. Hier aangekomen de weg inrijden 2 km lang tot u bij Ashram aankomt.

Informatie: Acharya Shankar Upadhyay ji 06 – 47334747 / email: sanatan@hotmail.nl Sandra Ramdoelare Panday 06 – 47988086 / email: srpsan@live.nl

Kries Manna 06 – 36588825

Website: www.muhurta.nl

IBAN NL16 INGB 0001 7261 38 t.n.v. Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland.

Of door onderstaand link te gebruiken: https://www.geef.nl/nl/doneer?charity=3137

Grotere bedragen liever zelf overmaken ivm bankbewijs.

Voor contante donaties kunt u een kwitantie krijgen, vraag uw panditji erom. Of doe een envelop met het geld en uw naam en adres in de donatiebox. U krijgt uw kwitantie thuisgestuurd.

Jai Shri Ram

De Stichting is volledig afhankelijk van uw donaties en we hopen dat u ons steunt 

Stichting aanverwante gegevens:
ANBI – RSIN Nummer 8.199.71.029
KVK Nummer 01138125
Aansluitnummer Stichting Geef.nl 3137

Doneren:
Bankreknr :
NL16 INGB 0001 7261 38

Machtigingsformulier doorlopende automatische incasso