Nieuwjaars Havan en Sundar Kaand Paath
vrijdag 1 januari 2021
Ashram Shri Dutcherswar Dhaam
11:00 – 16:30 uurTraditiegetrouw zullen wij het jaar 2021 wederom starten met zegen van Bhagwaanji. In navolging van de afgelopen jaren stellen wij u in de gelegenheid om een Havan Yagya uit te voeren onder begeleiding van Acharya Shankar Upadhyae ji.
Wij zullen de dag starten om 11:00 uur met Sundar kaand paath vanuit de Ramcharitmanas. Door Sundar Kaand paath te doen of ernaar te luisteren omringt men zich met de zegen van Ram ji. Men verkrijgt de zegen van een goed (sundar) leven.Na de paath zullen wij in groepen Havan Yagya uitvoeren.
Vanwege de veiligheid van iedereen verzoeken wij u om vooraf te bellen en uw naam door te geven. Wij zullen u dan indelen in een groep en u een tijd geven waarop u deel kunt nemen.Wij respecteren de regels gesteld door de Overheid. Wij vragen u dan ook om bij verkoudheidsklachten of andere gezondheidsklachten de Ashram of Mandir niet te bezoeken.
Bent u gezond dan bent u zeer welkom om uw naam door te geven en deel te nemen aan de programma van deze dag.
Als u uw Ramayan meeneemt kunt u mee lezen.
Voor Havan kunt u uw eigen samah griha, dhoop hout en ghee meenemen als u dat wenst. In de Ashram is ook Havan samah griha en ghee verkrijgbaar tegen een vergoeding.U bent zeer welkom om deel te nemen aan deze speciale Nieuwjaars dienst voor een goed begin van het nieuwe jaar.
Programma:
vrijdag 1 januari 2021
11:00 – 13:00 Sundar kaand Paath
14:00 – 16:00: Havan
16:30 afsluiting met Aarti, Prasaad en BhojanWilt u financieel bijdragen, stort dan uw bijdrage op onze bankrekeningnummer
NL16 INGB 0001 7261 38 t.n.v. Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland.Adres:
Ashram Shri Dutcheswar Dhaam
Oukoop 12, 3626 AW Nieuwer te aa
Navigatieadres: Ter Aaseweg 5 te Nieuwersluis. Hier aangekomen de weg inrijden 2 km lang tot u bij Ashram aankomt.Uw naam doorgeven?
Dat kan op deze nummers:
06-40748408 / 06-36588825 / 06-47988086 / 06-47334747
Email: sanatan@hotmail.nl / srpsan@live.nl
website: www.muhurta.nl