Contact

Adres:

Ashram Shri Dutscheswar Dhaam

Oukoop 12

3626 AW Nieuwer Ter Aa

Navigatieadres: Ter Aaseweg 5 te Nieuwersluis. Hier aangekomen het landweggetje 2 km doorrijden tot u bij Ashram aankomt.

Informatie:

sanatan@hotmail.nl 

srpsan@live.nl 

06-47988086 / 06-36588825 / 06-47334747

Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland

Bankreknr / NL16 INGB 0001 7261 38

Contact

 

Verificatie