Dankbericht Afsluiting Maanas Sankirtan

Beste Bhakta en Kirtan liefhebber, Op zaterdag 31 maart 2018 vond de afsluiting plaats van Maanas Sankirtan voor Wereldvrede in Ashram Shri Dutcheswar Dhaam. Een jaar geleden startten wij op 28 maart 2017 in Mandir Shri Sitaram Dhaam op onze toenmalige locatie aan de Hogendijk 6 te Amsterdam. Ons doel om samen met de Gemeenschap een bijdrage te leveren aan een betere samenleving en het bevorderen van Wereldvrede is ondersteund door u allen. Het was Lees meer…