Help Ashram Shri Dutcheswar Dhaam

Het zal u niet ontgaan zijn dat de weg naar de Ashram in zeer slechte staat verkeerd.

Voor het 1ste deel is de Gemeente Stichtse Vecht op 22 oktober gestart met de weg werkzaamheden voor het openbare deel vanaf de hoofdweg tot aan de brievenbus.

Uw HULP en medewerking:

 

Voor het 2de deel van de weg, van de poort/brievenbus tot aan de toegangshek van de Ashram vragen wij UW financiële hulp, omdat dit deel van de weg voor eigen rekening is.

Wij willen gebruik maken van de mogelijkheden om ook dit deel van de weg direct mee te nemen in de werkzaamheden.

Wij hebben uw hulp heel hard nodig om snel te kunnen schakelen. Het benodigde bedrag zal enkele duizenden euro zijn.

Zodra dit bekend is kunt u dit op de website zien.

Donatie:

U kunt ons helpen door een vrijwillige bijdrage te storten op onze bankrekening:

NL16 INGB 0001 7261 38 onder vermelding van BIJDRAGE TOEGANGSWEG

Of door op onderstaand button te klikken:

Onze stichting heeft de ANBI status. Hierdoor is uw donatie aan het eind van het jaar fiscaal aftrekbaar via uw persoonlijke inkomstenbelasting aangifte.

Namens Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland
Acharya  Shankar ji