Beste Bhakta en Kirtan liefhebber,

Op zaterdag 31 maart 2018 vond de afsluiting plaats van Maanas Sankirtan voor Wereldvrede in Ashram Shri Dutcheswar Dhaam. Een jaar geleden startten wij op 28 maart 2017 in Mandir Shri Sitaram Dhaam op onze toenmalige locatie aan de Hogendijk 6 te Amsterdam.

Ons doel om samen met de Gemeenschap een bijdrage te leveren aan een betere samenleving en het bevorderen van Wereldvrede is ondersteund door u allen.

Het was spiritueel een fantastisch jaar! Met dagelijks mooie momenten en vele hoogtepunten.

Dagelijks Mantra paath , recitatie van Hanuman Chalisa minimaal 1x per dag, bhajan, kirtan, aarti,  prasaad en bhojan.

Naast deze dagelijkse activiteiten hebben wij ook de hoogtijdagen gevierd zoals Navratri, Maasik Shivratri, Purnima, Maha Shivratri, Ramayan paath, Katha en nog meer. Ook ontstonden spontane leuke programma’s doordat Sant’s  en Hindoes uit India en andere delen van de wereld ons spontaan bezochten.

Wij hebben door het jaar heen inclusief alle hoogtijdagen tussen de 10.000 en 11.000 bezoekers mogen ontvangen in onze Mandir en later in onze Ashram aan de Oukoop 12 te Nieuwer ter Aan.

80 % van het jaar heeft een bhajan kirtan groep uit onze maatschappij invulling gegeven aan dit progamma. De overige 20% van de tijd heeft het mandirteam onder begeleiding van Acharya Shankar Upadhyay ji  de avond waar genomen.

Dagelijks hebben vrijwilligers geholpen om alles mogelijk te maken. Naast de vaste donateurs hebben wij regelmatig donaties mogen ontvangen van nieuwe donateurs.

Met recht was de Maanas Sankirtan een jaar van zingen voor de Gemeenschap door de Gemeenschap.

Wij ontvingen in onze mandir

Dhr. Satyanand Parwat Rekha ji  en Dew Parwat Rekha ji

Pt. Patel Bihari ji

Acharya Samvedi ji

Pt. Suren Mahabali ji

Anand Tjikhoeri ji en groep

Dew Kiran ji

Mw. Ramdien ji

Rana Matai ji

Jimmy Rampalmisser ji

Sila Bandhoe ji met Sai group Den Haag

Ramon ji

Pt. Anand Harcharan ji en echtgenote Sarita ji

Mw. Silvie Jialal ji

Mw.Ramdas ji

Marwah pariwar (Vrindavan, India)

Pt. Vigyaan ji uit Trinidad

Chautal groep van Ronnie Nidha ji

Gauranga Hontelez ji en groep

Prem Harinarain ji en Shiv Mandir Rotterdam

Vinay Narain ji en mandir Triloki Dhaam

Maya Badal ji en Priya Badal ji en groep

Rajan Chotoe ji

Gopal Pardesie baba ji

Susie Jhinnoe ji

Rob Bisai ji

Meera Bai Moon ji (New York) en Jai Taylor ji (India)

Swami Chidambarananda ji en Dev Pathak ji (India)

Raj Mohan ji

Shivapriya ji ( Duitsland)

Ashram Sada Shiv Dhaam Loenen

Mede namens de initiatiefnemer Dhr. Satyanand Parwat Rekha ji, bedankt Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland alle bhajan-, kirtan groepen, individuen, Panditji’s, Acharyaji’s, Swamiji’s, devoten en vrijwilligers voor het meewerken aan ons programma.

Wij waarderen uw bijdrage en spreken de hoop uit dat wij in de toekomst samen zullen blijven groeien naar een vredige Maatschappij.

Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland

Acharya Shankar Upadhyay ji

Initiatiefnemer: Dhr. Satyanand Parwat Rekha ji

Jai Shri Ram  _/\_

Ashram Dutcheshwar Dhaam
Oukoop 12
3626 AW Nieuwer Ter Aa
Te bereiken via: Ter Aaseweg 5, Nieuwersluis
Vanaf hier ongeveer 2 km doorrijden.

Informatie kunt u verkrijgen via:
Acharya Shankar ji: 06-47334747
Sandra Panday: 06-47988086
email: sanatan@hotmail.nlsrpsan@live.nl  www.muhurta.nl www.dutcheswar.nl

Categorieën: Uncategorized